Wurklist

Wurklist 1e helte 2024

MoanneDatumAksjeOpmerking
jannewaris3 repetysje
10 repetysje
17 repetysje
24konsert Nij Mariënacker yn Warkum
febrewaris7 repetysje + jierfergadering
14 repetysje
28 repetysje
maart6 repetysje
13 repetysje
20 repetysje
april3 repetysje
10 repetysje
17 repetysje
maaie1 repetysje
8 repetysje
15 repetysje
23 konsert Surhústerfean
29 repetysje of konsert
Pas op:der kinne noch konserten by komme!!
  • 12 juny middeis konsert
  • Oktober 16 Senioarenfestival yn Surhústerfean
  • Novimber 16, middei en jûn, it wat en hoe komt noch. Kuriostsjerke y.f.m. jubileum.