Sierd de Boer de heit fan de Fryske Brassbands

Nei’t wy wat herinneringen ophelle hiene oer Sierd de Boer doekele Harmen Zweed ûndersteande tekst op út syn argyf. Wy hiene it û.o. oer de Bachkoralen dy’t Sierd bewurke hat mar dy’t wy no net mear achterhelje kinne. (JvdB)

Hylpen

It korps fan Hylpen mei Sierd de Boer (mei flinterstrikje  achter de grutte tromme), yn 1948 ynternationaal konkours yn Den Haag wêr’t se it heechst wiene û.l.f. Sierd de Boer.  

Sierd de Boer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *