Nije hiemside

Nije hiemside

Oan it begjin fan it nije jier besykje wy foar it GHO ek in hiemside by te hâlden. De side is noch yn opbou mar stadichoan sil hy oanfolle wurde.

Wy begjinne wer

Woansdei 12 september sette wy wer útein mei de rippetysjes. Sa’t it no liket komme der fjouwer nije leden om it spul ris troch it gat te sjen . Wy kinne der noch wol wat leden by ha. Benammen it lyts koper hat ferlet fan fersterking. Dus net stinne…… It Kultuersintrum om 14.00 De kofje smakket dêr goed.

Festival Surhústerfean

It Gerrit Heeringaorkest docht dizze hjerst wer mei oan it festival yn it Fean op 17 oktober. Wy moatte spylje om healwei tolven.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *