Aginda

Aginda 2022

Ûnder betingst, der kinne noch nije konserten ôfsprutsen wurde

26-jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
2-febr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
9-febr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
16-febr Repetysje (ledegeark.) 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
2-mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
9-mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
23-mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30-mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
6-apr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
12-apr

konsert

14.00 Kuriostsjerke Ljouwert
20-apr repetysje 10.00  Kultuersintrum Ljouwert
4-mei repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
11-mei repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
18-maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
 
 

fakânsje