Aginda

Aginda 2022

Ûnder betingst, der kinne noch nije konserten ôfsprutsen wurde

30 nov repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
7 des konsert 14.00 Hofwijk Ljouwert
14 des repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
21 des konsert 10.00 Menaam
 
 
 
 
 
 

Aginda 2023

Ûnder betingst, der kinne noch nije konserten ôfsprutsen wurde

4-jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
11-jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
18-jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
 
1-febr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
8-febr ledegearkomste 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
15-febr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
1-mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
8-mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
15-mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29-mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
5-apr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
12-apr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
 
26-apr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
3-maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
10-maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
 
24-maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
31-maaie slot 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
  fakânsje