Programma hjerst 2014

De repetysjedatums oant 2015:

 

22 okt.

 

5 nov.

 

19 nov.

 

20 nov.

 

3 des.

 

10 des. repetearje mei it koar  yn de Grote Kerk yn Hârns

 

14 des. 15.30 oere: Krystkonsert yn Harns (Kerkpad 3)

 

 

Krystkonsert yn Warkum mei Laus Deo

Kryst-warkum

Programma

Introïtus voor Kerst       Gerrit Heeringa Orkest

Opening                     voorzitter Laus Deo

Komt allen tezamen        Samenzang

Nacht van het wonder     Laus Deo  (Ariel Ramirez)      

Choral und Canzone        Gerrit Heeringa Orkest 

Go tell it on the mountain Laus Deo

The shepherds cradlesong Monique Topeeters

Two Christmas Pieces      Gerrit Heeringa Orkest      

Dêr jinsen yn’t bûthús     Laus Deo                                

He shall feed his flock      Monique Topeeters (G.F.Händel)

Hoor de englen zingen d’eer Samenzang

Little Christmas Piece     Gerrit Heeringa Orkest           

Transeamus                 Laus Deo

Candlelight Carol          Monique Topeeters

Mary’s Boychild           Gerrit Heeringa Orkest

Stille nacht                Laus Deo                      

Look at the world         Monique Topeeters

In de stad van koning David Samenzang

Christmas Bells            Gerrit Heeringa Orkest                       

O holy night                     Monique Topeeters

Joy to the world          Laus Deo

De sterre gaat stralen   Laus Deo/Orkest/Monique                  

Dankwoord                 Voorzitter G.H. Orkest

Ere zij God                Samenzang

                                               0 – 0 – 0                 kryst fol koper

Senioarenfestival Surhústerfean

Hjirûnder steane fjouwer opnames fan it Gerrit Heeringa-orkest tidens it 10e Senioarenfestival op 17 okt 2012 yn De Flambou yn Surhústerfean. As der mear as ien byldsje op it skermke steane dan ien kear op F5 drukke dan springt it byld wer nei it begjin.