Aginda

Aginda foar 2018/19

Ûnder foarbehâld, der kinne noch nije konserten ôfsprutsen wurde

11 april repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
25 april repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 april Konsert Saailân 14.00 Saailân Ljouwert
9 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
23 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 maaie Konsert Ielannen 14.00 Snits Ielannen
6 juny repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
21 juny Optreden by Fuenkongres moarns WTC Ljouwert
  fakânsje    
5 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
12 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
19 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
26 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 sept Lûd fan de Middelsee ??? Jelsum en omkriten
3 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
10 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
17 okt festival dei S’hústerfean
24 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
31 okt Konsert Hofwyck 14.00 Ljouwert
14 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
28 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
12 des repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
19 des krystkonsert ? St. Annapar.
  2019
9 jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
16 jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
6 febr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
20 febr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
27 febr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
6 mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
13 mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
20 mrt konsert                  14.00 De Finke Koudum
3 apr. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
10 apr konsert 14.30 Hof en Hiem Balk
24 apr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
15 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
22 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 maaie konsert 14.00 Ielannen Snits
NB de data foar konserten yn april wurdt noch bekend makke