Aginda

Aginda foar 2018

Ûnder foarbehâld, der kinne noch nije konserten ôfsprutsen wurde

11 april repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
25 april repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 april Konsert Saailân 14.00 Saailân Ljouwert
9 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
23 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 maaie Konsert Ielannen 14.00 Snits Ielannen
6 juny repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
21 juny Optreden by Fuenkongres moarns WTC Ljouwert
 

 

 fakânsje  
5 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
12 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
19 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
26 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 sept Lûd fan de Middelsee ??? Jelsum en omkriten
3 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
10 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
17 okt festival dei S’hústerfean
24 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
31 okt Konsert Hofwyck 14.00 Ljouwert
14 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
28 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
12 des

19 des.

repetysje

Krystkonsert

10.00

14.00

Kultuersintrum Ljouwert

noch net bekend